Vilom Shabab 200 + in Hindi 

Vilom Shabab 200 + in Hindi

 

1 – अच्छा – बुरा

2 – अंकुश – निरंकुश

3 – अकाल – सुकाल

4 – अक्रुर – क्रुर

5 – अकलुष – कलुष

6 – अग्राह्रा – ग्राह्रा

7 – अग्रज – अनुज

8 – अग्रिम – अन्तिम

9 – अचल – चल

10 – अजल – निर्जल

11 – अनंत – अंत

12 – अति – अल्प

13 – अथ – इति

14 – अतुकान्त – तुकान्त

15 – अनाहूत – आहूत

16 – अनुरक्ति – विरक्ति

17 – अनित्य – नित्य

18 – अनुलोम – विलोम

19 – अनभिज्ञ – भिज्ञ

20 – अभिज्ञ – अनभिज्ञ

21 – अतिवृष्टि – अनावृष्टि

22 – अनुकूल – प्रतिकूल

23 – अमृत , अमि , (अमिय

) – विष , जहर

24 – अर्पण – ग्रहण

25 – अपेक्षा – उपेक्षा

26 – अर्वाचीन – प्राचीन

27 – अपकार – उपकार

28 –  अवलम्ब – निरालम्ब

29 – अल्प – अधिक

30 – अधम – उत्तम

31 – अवनत – उत्रत

32 – अन्तरंग – बहिरंग

33 – अनाथ – सनाथ

34 – अथ – इति

35 -आदर – अनादर

36 – अदेय – देय

37 – अंतर – बाह्रा

38 – अशंतः – पूर्णतः

39 – अल्पकालीन – दीर्घकालीन

40 – अल्पज्ञ – बहुज्ञ

41 – अपेक्षित – अनपेक्षित

42 – अधुनातन – पुरातन

43 – अंगीकर , स्वीकार – अस्वीकार

44 – अवनि , पृथ्वी , भू , – अम्बर , आकाश , नभ

45 – अधर्म – सद्धर्म

46  – अदोष – सदोष

47  – अल्पायु – दीर्घायु

48 – अभ्यस्त – अनभ्यस्त

49 – अनुरक्त – विरक्त

50 – अमर – मतर्य

51 – अतल – वितल

52 – अवर – प्रवर

53 – अमावस्या – पूर्णिमा

54 – असली – नकली

55 – अरुचि – सुरुचि

56 – अज्ञ – विज्ञ

57 – अपकार – उपकार

58 – अनागत – आगत

59 – अनिष्ट – इष्ट

60 – अस्त उदय

61 – अस्ताचल – उदयाचल

62 – अनातुर – आतुर

63 –  नैतिहासिक – ऐतिहासिक

64 –  अपचार – उपचार

65 – अवरोह – आरोह

66 – अनुतीर्ण – उतीर्ण

67 अमृत – विष

68 – अन्धकार – प्रकाश

69 – अल्पायु – दीर्घायु

70 – अनुराग – विराग

71 – आदि – अंत

72 – आगामी – गत

73 – आग्रह – दुराग्रह

74 – अनुज – अग्रज

75 – आकर्षण – विकर्षण

76 – अधिक – न्यून

77 – आदान – प्रदान

78 – आलस्य – स्फूर्ति

79 – अर्थ – अनर्थ

80 – आदर्श – यथार्थ

81  – आय – व्यय

82 – आहार – निराहार

83  – अल्पभाषी – बहोत बोलने वाला

84  – आतुर – शांत

85  – आरोह – अवरोह आचार – अनाचार

86  – आचार – अनाचार

87 – अदत्त – प्रदत्त

88 – आहान – विसर्जन

89 – आवृत – अनावृत

90 – आद्र – शुष्क

91 – आच्छादित – अनाछिदत

92 – आधुनिक – प्राचीन

93 – आशीर्वाद – अभिशाप

94 – आध्यात्मिक – भौतिक

95 – आस्था – अनास्था

96 – ओखली – मसूल

97 – ओछा – गंभीर

98 – ओज – ओजहीन

99 – ओजस्विता – ओजहीनता

100 – ओजस्वी – ओजहीन

101 – ओट – प्रकट

102 – ओढ़ना – बिछाना

103 – ओतप्रोत – विलग

104 – औगत – सुगत

105 – औधोगिक – अनौधोगिक

106 – औपचारिकता – अनौपचारिकता

107 – औघर – सुघर

108 – औधा – सीधा

109 – औधाना – सीधा करना

110 – औचक – अक्सर

111 – औचित्य – अनुचित्य

112 – औचक – नियमित

113 -औरत – मर्द

114 – औलाद – वालिद

115 – औवल – आखिर

116 – औहाती – विधवा

117 – अस्त – उदय

118 – अज्ञ – विज्ञ

119 -अतरंग – बाहिरी

120 -अघम – उत्तम

121 – अंदरूनी – बाहरी

122 – अक्षम – सक्षम

123 -अनभिज्ञ – अभिज्ञ

124 – आंकुचन – प्रसारण

125 – आरूढ़ – अनारूढ़

126 – अबला – सबला

127 -आमिष – निरामिष

128 -औदत्य – अनौदत्य

129 – अर्वाचीन – प्राचीन

130 – अवनति – उत्रति

131 – अनुपस्थिति – उपस्थिति

132 – अभ्यांतर – ब्रह्रा

133 – अर्जन – वर्जन

134 – अंगीकार – अस्वीकार

135 – अघ – अनघ

136 – अंतर्दवंद – बाहिदहंद

137 – आना – जाना

 

इ , ई से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 

138 -इच्छा – अनिच्छा

139 – इहलोक – परलोक

140 – ईश्वर – अनीश्वर

141 – ईष्र्या  – प्रेम

142 – इष्ट – अनिष्ट

143 – इधर – उधर

144 – इकट्ठा – अलग

145 – इति – अथ

146 – इंसाफ – गैर इंसाफ

147 – इकहरा – दुहरा

148 – ईद – मुहर्रम

149 – ईमानदार – बेईमान

150 – इसका – उसका उसका

151 – यीश – अनीश

152 – ईषत – अलम

153 – इच्छित –  अनिच्छित

154 – ज्योति – तिमिर

155 -अनित्य – नित्य

 

उ ऊ से शरू होने वाले शब्द

 

156 – उत्कर्ष अपकर्ष

157 -उत्थान – पतन

158 – उधमी – आलसी

159 – उर्वर – ऊसर

160 – उधार – नगद

161 – उत्कृष्ट – निकृष्ट

162 – उत्तम – अधम

163 – उपस्थित – अनुपस्थित

164 – उचित – अनुचित

165 – उषा – संध्या

166 – उग्र – सौम्य

167 – उदार – अनुदार

168 – उन्नति – अवनति

169 -उपयुक्त अनुपयुक्त

170 – उपाय – निरुपाय

171 – उचित – अनुचित

172 – उषा – संध्या

173 – उग्र – सौम्य

174 –  उदार – अनुदार

175 – उत्तरायण – दक्षिणायन

176 – उष्ण – शीत , शीतल

177 -,उपजीव्य – उपजीवी

178 – उच्च – निर्म

179 – उतार – चढ़ाव

180 – उदीची – प्रतीची

181 – उपजाऊ – बंजर

182 – उत्पतन – निपतन

183 – उँच – नीच

184 – उदात अनुदात्त

185 – उत्तर – दक्षिण

186 – उन्मीलन – निमिलन

187 – उपमेय – उनुपमेय

188 – उपमा – अनुपमा

189 – उदार – कृपन

190 – उपभुक्त – अनुपभुक्त उन्मूलन – रोपण

191 – उन्मूलन – रोपण

192 – उत्पत्ति – विनाश

193 – क्रय – विक्रय

194 – कच्चा – पक्का

195 – साकार – निराकार

196 – सुगम – दुर्गम

197 – सजीव – निर्जीव

198 – कर्म – निष्कर्म

199 – कठिनाई – सरलता

200 – कटु – मधुर

 

https://sunstarup.com/hindi-nibad-sapno-ka-bharat/

 

Vilom Shabab 200 + in Hindi   1 – अच्छा – बुरा 2 – अंकुश – निरंकुश 3 – अकाल –…

Leave a Reply

Your email address will not be published.