Vilom shabd in Hindi

Vilom shabd in Hindi

Vilom shabd in hindi is opposite word in English

रात -दिन

अंधेरा -उजाला

उधार -नकद

मित्र -शत्रु

हल्का -भारी

ऊँचा -नीचा

उल्टा -सीधा

लाभ -हानि

आज -कल

आना -जाना

कटु -मधुर

जय -पराजय

अच्छा -बुरा

प्रात :-संध्या

धर्म -अधर्म

कुपात्र -सुपात्र

शुभ -अशुभ

संयोग -वियोग

सज्जन -दुर्जन

सदाचार -दुराचार

शिष्ट -अशिष्ट

सफल असफल

गुप्त -प्रकट

विराम -गति

संयोग -वियोग

शुभ -अशुभ

निडर -डरपोक

चुस्त -सुस्त

साधारण -विशेष

उचित -अनुचित

शाकाहारी -मांसहारी

अग्रज -अनुज

देव -दानव

सुविधा -असुविधा

शांत -अशांत

दानी -कंजूस

घृणा -प्रेम

अनुकूल -प्रतिकूल

अमृत -विष

उत्थान -पतन

सभ्य -असभ्य

कटु -मधुर

यश -अपयश

आकार -निराकार

नवीन -प्राचीन

सुगंध -दुर्गंध

उतार -चढ़ाव

कोमल -कठोर

निंदा  -स्तुति

समान -भिन्न

सच -झूठ

सोना -जगना

उदय -अस्त

अधिकतम –  न्यूनतम

अनुकूल -प्रतिकूल

अभिमान -निरभिमान

जीवन -मृत्यु

क्रय -विक्रय

मधुर -कटु

एक -अनेक

उष्ण -शीत

उपकार -उपकार

चढ़ाव -उतार

अंत -आरंभ

नास्तिक -आस्तिक

पाताल -आकाश

वर्तमान /भविष्य -अतीत

विराग -अनुराग

जन्म -मरण

अपना -पराया

आदि -अंत

आवश्यक -अनावश्यक

आदर -निरादर /अनादर

अनुचित -उचित

पास -दूर

उत्तीर्ण -अनुत्तीर्ण

उपयोगी -अनुपयोगी

ऊँच -नीच

प्रतिक्रिया -क्रिया

गृहस्थी -संन्यासी

हानि -लाभ

सादर -निरादर

सृष्टि -प्रलय

स्वस्थ -अस्वस्थ

सत्य -असत्य

दुर्गंध

-सुगंध

नवीन -प्राचीन

विपक्ष -पक्ष

प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष

पथ्य -अपथ्य

भाग्य -अभाग्य

भोगी -योगी

अपमान -मान

शत्रु -मित्र

महात्मा – दुरात्मा

यश -उपयश

वरदान -अभिशाप

मांसाहारी -शाकाहारी

विस्तार -संक्षेप

विग्रह -संधि

समीप -दूर

सार्थक -निर्रथक

हिंसा -अहिंसा

परिजन -स्वजन

वियोग -संयोग

दुराचार -सदाचार

निराकार -साकार

सरल -कठिन

सज्जन -दुर्जन

सबल –  दुर्बल /निर्बल

पाप -पुण्य

पठनीय -अपठनीय

निर्बल -बलवान

भूत -भविष्य

दूषण -भूषण

मनुज -दनुज

लिखित -मौखिक

वाचाल -मूक

वियोग -योग

रक्षक -भक्षक

लाभ -हानि

विरोध -अविरोध

गुरु -शिष्य

शरद -ग्रीष्म

संकल्प -विकल्प

कठिन -सरल

बाहर -अंदर

मिलन  -विछोह

प्राकृतिक -कृत्रिम

अभागा -भाग्यवान

असफल -सफल

सक्रिय -निष्क्रिय

मुक्ति -बंधन

ठोस -तरल

शयन -जागरण

उष्ण -शीत

विधि -निषेध

सुख -दुःख

ख़ुशी -गम

सगुण -निगुण

मूक -वाचाल

अभिशाप -वरदान

हर्ष -शोक

क्षणिक -शाश्वत

भक्षक -रक्षक

विष -अमृत

अंधकार -प्रकाश

अल्पायु -दीर्धायु

उतर्कष -उप्कर्ष

इच्छा -अनिच्छा

उत्तम -अधम

उपस्थित -अनुपस्थित

आलसी -उद्यमी

आकर्षण -विकर्षण

प्रकट -गुप्त

खेद -प्रसन्नता

एकता -अनेकता

उत्थान -पतन

विराग -अनुराग

रौशनी -अंधेरा

आदान -प्रदान

नगद -उधार

यथार्थ -आदर्श

आय -व्यय

आहार -निराहार

स्वाधीन -पराधीन

याचक -दाता

पुरातन -नूतन

साक्षर -निरक्षर

प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष

प्रेम -धृणा

सजीव -निर्जीव

सौभाग्य -दुर्भाग्य

सरस -नीरस

विस्तार -संक्षेप

निंदा -स्तुति

प्रतिधात -धात

रूचि -अरुचि

सावधान – असावधान

जंगली -पालतू

मालिक -मजदूर

दाया -बाया

आदर -अनादर

बहादुर -डरपोक

जान -अनजान

स्वतंत्रता  -परतंत्रता

आजादी -गुलामी

अकाल -सुकाल

अगला -पिछला

अनुकूल -प्रतिकूल

अनुलोम -विलोम /प्रतिलोम

अचल -चल

अर्जन -वर्जन

अति -अल्प

अनय -नय

अजय -जय

अदोष -दोष

अचर -चर

अधुनातन -पुरातन

अधिकारी -अनधिकारी

अलभ्य -लभ्य

अर्थी -प्रत्यर्थी

अप्रिय -प्रिय

अलौकिक -लौकिक

अपेक्षा -उपेक्षा

अशुभ -शुभ

अनिच्छा -इच्छा

अमंगल -मंगल

अपेक्षा  -उपेक्षा

असमय -सुसमय

अभीष्ट -अनिभष्ट

अनुचित -उचित

अनेक -एक

अपचय -उपचय

असभ्य -सभ्य

अपमान -सम्मान

आकाश -पाताल

आत्मा -परमात्मा

आधार -निराधार /अ नाधार

अपचय  -उपचय

अनवसर -सुअवसर

अंडज -पिंडज

असंतोष -संतोष

आयत -निर्यात

आधुनिक -प्राचीन

आलस्य -स्फूर्ति

आकुँचन -प्रसारण

आम -स्वास

आर्य -अनार्य

आरोही -अवरोही

आवाहन -विसर्जन

आवश्यक -अनावश्यक

आगमन -गमन

आवृत -अनावृत

आध्यात्मिक -आधिभौतिक

आजादी -गुलामी

आकर्षण -विकर्षण

 

 

 

 

 

 

 

 

बचपन -यौवन

बड़ा -छोटा

थोड़ा -बहुत

सूखा -बाढ़

बढ़िया -घटिया

बन्धुत्व -शत्रुत्व

बलवान -बलहीन

बाधित -अबाधित

बोध -अबोध

भलाई -बुराई

मुर्ख -बुद्विमान

लघु -वृहत

बन्धन -मोक्ष /मुक्ति

बिम्ब -प्रतिबिम्ब

जवानी -बुढ़ापा

बिहान -आज

कायर -साहसी

कृश -पुष्ट

कल्याण -अकल्याण

क्रोध -क्षमा

कुबुद्धि -सुबुद्धि

कड़वा -मीठा

कुकृति -सुकुति

कीर्ति -अपकीर्ति

क्रम-व्यक्तिक्रम

कुख्यात -विख्यात

कपूत -सपूत

क्रूर -अक्रूर

कृत्रिम -प्राकृत

कोमल -कठोर

कारण -अकारण

कुलदीप -कुलांगार

कलयुग -सतयुग

कर्मण्य -अकर्मण्य

कृत्रिम -प्राकृत

कुसुम  -व्रज

कनिष्क -वरिष्ठ

बचपन -यौवन

बड़ा -छोटा

थोड़ा -बहुत

सूखा -बाढ़

बढ़िया -घटिया

बन्धुत्व -शत्रुत्व

बलवान -बलहीन

बाधित -अबाधित

बोध -अबोध

भलाई -बुराई

मुर्ख -बुद्विमान

लघु -वृहत

बन्धन -मोक्ष /मुक्ति

बिम्ब -प्रतिबिम्ब

जवानी -बुढ़ापा

बिहान -आज

कायर -साहसी

कृश -पुष्ट

कल्याण -अकल्याण

क्रोध -क्षमा

कुबुद्धि -सुबुद्धि

कड़वा -मीठा

कुकृति -सुकुति

कीर्ति -अपकीर्ति

क्रम-व्यक्तिक्रम

कुख्यात -विख्यात

कपूत -सपूत

क्रूर -अक्रूर

कृत्रिम -प्राकृत

कोमल -कठोर

कारण -अकारण

कुलदीप -कुलांगार

कलयुग -सतयुग

कर्मण्य -अकर्मण्य

कृत्रिम -प्राकृत

कुसुम  -व्रज

कनिष्क -वरिष्ठ

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment